Menu Close

Dịch vụ chăm sóc móng & spa

ĐẶT CHỔ

Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi các yêu cầu của bạn bao gồm những thông tin sau:

- Ngày và giờ
- Số lượng khách
- Loại dịch vụ mà bạn muốn
- Và các yêu cầu đạc biệt khác

Vui lòng lưu ý lịch làm việc của chúng tôi từ 9:00 đến 21:00 (với giờ nhận đặt chỗ cuối là 20:00) .

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn bằng tiếng Anh, Pháp, Trung và Quảng Đông.

Nếu cần, hãy liên hệ chúng tôi qua bảng đăng ký này. Nhắn tin Facebook (biểu tượng ở góc phải phía dưới màn hình của bạn)